ພິມ
ໝວດ: ຄຳຂວັນ

ພັດທະນາຄວາມສະເ​ໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາປະເທດຊາດ