ພິມ
ໝວດ: ຄຳຂວັນ
ກົດເບິ່ງ: 50470

ແມ່ຍິງລາວ ຕັ້ງຫນ້າສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸທັງ 4 ດ້ານ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ