ພິມ
ໝວດ: ຄຳຂວັນ
ກົດເບິ່ງ: 59716

ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ : ພົນລະເມືອງດີ, ພັດທະນາດີ, ສ້າງຄອບຄົວດີ