ວຽກບ້ານງານສີມື

4026

ຫົວສີໃຄເປັນຢາພື້ນເມືອງ ທີ່ພວກເຮົານໍາມາປຸງແຕ່ງອາຫານຫວານ-ຄາວຫຼາຍຢ່າງ, ປູກງ່າຍຫາຊື້ກໍບໍ່ຍາກ. ປັດຈຸບັນ ຄົນ

ເຮົາຫັນມາເນັ້ນໃສ່ການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ປອດສານພິດ ດັ່ງນັ້ນ, ນໍ້າຫົວສີໃຄກໍຖືວ່າເປັນທາງເລືອກທີ່ດີ ສໍາລັບຄົນທີ່ຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ

ຍັງມີລົດຊາດແຊບ ກິ່ນຫອມ ເໝາະສຳລັບດື່ມໃນຍາມຮ້ອນ, ບໍາລຸງຮ່າງກາຍຊ່ວຍໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ, ຂັບລົມ, ຂັບເຫື່ອຊ່ວຍບັນເທົາອາ

ການຫວັດ, ໄອ, ຍື່ງທ້ອງ. ວິທີເຮັດກໍງ່າຍຈະເຮັດໄວ້ດື່ມເອງ ຫຼື ເຮັດຂາຍກໍໄດ້.

     

  1. ສ່ວນປະກອບ
  2. ຫົວສີໃຄ ເຄິ່ງກິໂລ
  3. ໃບເຕີຍ 3 ໃບ ໄວ້ຕົ້ມໃສ່ກັບຫົວສີໃຄ
  4. ນໍ້າສະອາດ 4-5 ລິດ
  5. ນໍ້າຕານ ເຄິ່ງກິໂລ (ຫຼືໃສ່ໜ້ອຍ,ຫຼາຍ ຕາມຄວາມມັກ)
  6. ເກືອ ເຄິ່ງບ່ວງກາເຟ
  1. ວິທີເຮັດ

      ເລີ່ມຈາກການກຽມຫົວສີໃຄ ລ້າງນໍ້າໃຫ້ສະອາດ ນໍາມາຊອຍເປັນຕ່ອນຂະໜາດ 2 ຂໍ້ມື ແລ້ວທຸບໃຫ້ແຕກ ເພື່ອໃຫ້ມີກິ່ນຫອມຂອງ

ຫົວສີໃຄ ແລ້ວຕົ້ມພ້ອມກັບໃບເຕີຍ ພ້ອມທັງໃສ່ເກືອ ຕົ້ມປະມານ 15-20 ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ຫົວສີໃຄອອກສີ. ຈາກນັ້ນກໍຕອງດ້ວຍຜ້າຂາວ

ບາງ ໂດຍທົບຜ້າ 2-3 ຊັ້ນ ເພື່ອຕອງເອົາເຫຍື້ອຫົວສີໃຄອອກ ເມື່ອໄດ້ນໍ້າຫົວສີໃຄແລ້ວ ໃສ່ນໍ້າຕານໃນເວລານໍ້າຍັງຮ້ອນໆ ຄົນໃຫ້ນໍ້າ

ຕານລະລາຍ, ຊີມລົດຊາດແລ້ວປຸງໃຫ້ໄດ້ຕາມໃຈມັກ. ຖ້າໃຫ້ນໍ້າອຸ່ນກໍຕອງອີກຄັ້ງ ຈາກນັ້ນໃສ່ຈອກ ແລະ ຕຸກ ເອົາໄວ້ດື່ມ ສູດນີ້ຮັກສາໄວ້

ໄດ້ 2 ອາທິດ ໃນອຸນຫະພູມທຳມະດາຂອງຕູ້ເຢັນ.

                                                                                                           

ຂໍ້ມູນຈາກ: https: goo.gl/Y6SmT7

ໂດຍ: ແມ່ເຮືອນ