ສູ້ຊົນພົ້ນທຸກ

330331332

ການສ້າງວິຊາຊີບ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງທາງດ້ານວິຊາຊີບ ແລະ

ສີມືແຮງງານ ນຳໄປປະກອບອາຊີບສ້າງລາຍຮັບມາສູ່ຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາມີງານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ງານແຕ່ງດອງ, ງານມັດຂໍ່ຕໍ່ແຂນ, ງານສັງສັນ, ງານບຸນສິນກິນທານ‚

ເຫັນວ່າແມ່ຍິງເຮົາ ແມ່ນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບເຄື່ອງນຸ່ງໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ປະກອບອາຊີບຕັດຫຍິບ ມີລາຍຮັບທີ່ດີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ມີສີມືດີ, ມີຄວາມປານີດ,

ອອກແບບໄດ້ຈົບງາມສົມສ່ວນ ແຕ່ການຈະມີສີມືດີ ແລະ ມີຄວາມປານີດນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຮຽນຈາກຜູ້ມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ມີປະສົບການມາກ່ອນ. ຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວເຊື່ອວ່າ ຫຼາຍ

ຄົນທີ່ຍັງບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ ຄົງຈະສົນໃຈວິຊາຊີບດັ່ງກ່າວວ່າ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ເປັນຊ່າງຕັດຫຍິບທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຈາກລູກຄ້າ.

      ນ້ອງ ຕຸ່ນຄຳ ໃບພູເງິນ ອາຍຸ 20 ປີຢູ່ບ້ານໂນນໜອງຫວ້າ ເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ ຊຶ່ງເຄີຍຜ່ານເວທີການປະກວດນາງສາວເຊກອງໃນປີ 2017, ປັດຈຸບັນກຳລັງຮຽນ

ວິຊາຊີບຕັດຫຍິບ ຢູ່ສູນພັດທະນາແມ່ຍິງ ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ:

      ນັກຂ່າວ: ເປັນຫຍັງນ້ອງຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເລືອກຮຽນຕັດຫຍິບ?

     ນ້ອງຕຸ່ນ: ຍ້ອນທາງຄອບຄົວທຸກຍາກບໍ່ມີເງິນທີ່ຈະໄປຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາຕີ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈມາຮຽນຕັດຫຍິບຢູ່ສູນພັດທະນາແມ່ຍິງແຫ່ງນີ້ ເພື່ອນຳເອົາຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້

ຮຽນມາໄປປະກອບອາຊີບ ແລະ ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນຄອບຄົວ ບວກກັບຄວາມຮັກມັກສ່ວນຕົວຂອງນ້ອງ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເຂົ້າມາຮຽນ. ອີກເຫດຜົນໜຶ່ງແມ່ນຍ້ອນຄົນລາວ

ເຮົານິຍົມຕັດເຄື່ອງນຸ່ງ ໃຫ້ທັນຍຸກທັນສະໄໝ, ມັກຄວາມຈົບງາມຂອງຜ້າຝ້າຍ, ໄໝ ແລະ ແຜ່ນແພຊະນິດຕ່າງໆ ຈຶ່ງຄິດວ່າ ການຕັດຫຍິບເຄື່ອງເປັນວິຊາທີ່ຮຽນບໍ່ຍາກ, ບໍ່ໄດ້ໃຊ້

ເວລາຮຽນດົນ ຊຶ່ງຈະເປັນທ່າແຮງໜຶ່ງໃຫ້ນ້ອງສາມາດສ້າງລາຍຮັບມາສູ່ຄອບຄົວໄດ້.

      ນັກຂ່າວ: ຮູບແບບການສິດສອນຂອງຄູອາຈານຢູ່ສູນແຫ່ງນີ້ເປັນແນວໃດ?

      ນ້ອງຕຸ່ນ: ການສິດສອນຂອງຄູອາຈານແມ່ນດີຫຼາຍ ເພິ່ນເລີ່ມສອນຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງການນຳໃຊ້ຈັກຫຍິບ, ເນັ້ນການນຳໃຊ້ອຸປະກອນຕັດຫຍິບຕ່າງໆ ໃນການປະຕິ

ບັດຕົວຈິງ ແລະ ສອນເລີ່ມຕົ້ນການອອກແບບ, ການສ້າງແບບ, ການຕັດ ແລະ ການຫຍິບເຄື່ອງຕົວຈິງ.

      ນັກຂ່າວ: ຕັ້ງແຕ່ນ້ອງເລີ່ມເຂົ້າມາຮຽນຮອດປັດຈຸບັນ ນ້ອງສາມາດຕັດເຄື່ອງນຸ່ງໄດ້ສ່ຳໃດແລ້ວ?

      ນ້ອງຕຸ່ນ: ນັບຕັ້ງແຕ່ຮຽນມາ ກໍຮອດ 2 ເດືອນພໍດີ ນ້ອງສາມາດອອກແບບ, ສາມາດຕັດ ແລະ ຫຍິບເປັນຫຼາຍແລ້ວ ໂດຍສະເພາະເຄື່ອງນຸ່ງຂອງແມ່ຍິງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ເສື້ອ,

ສິ້ນ, ກະໂປ່ງ ແລະ ແບບອື່ນໆ ອີກຫຼາຍຢ່າງ.

      ນັກຂ່າວ: ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບຢູ່ສູນແຫ່ງນີ້ແລ້ວ ນ້ອງໄດ້ວາງແຜນໄວ້ຄືແນວໃດ?

      ນ້ອງຕຸ່ນ: ນ້ອງຄິດວ່າ ພາຍຫຼັງທີ່ຮຽນຈົບແລ້ວ ຈະນຳເອົາບົດຮຽນນີ້ໄປປະກອບອາຊີບໃນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ເພື່ອໃຫ້ຄອບ

ຄົວຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ນອກຈາກນັ້ນ ຈະພະຍາຍາມພັດທະນາຕົນເອງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໃຫ້ກາຍເປັນນັກອອກແບບ ແລະ ນັກຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ມີສີມືດີ, ມີຄວາມປານີດ

ແລະ ຄິດໄວ້ວ່າ ຈະທ້ອນເງິນໄວ້ເປີດຮ້ານຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງເປັນຂອງຕົນເອງໃນອະນາຄົດ.

      ໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ເຖິງແມ່ນວ່າໄວໜຸ່ມຮຸ້ນຄົນສືບທອດຂອງພວກເຮົາຈະສົນໃຈ ແລະ ເລືອກຮຽນໃນສາຍວິຊາສະເພາະເປັນສ່ວນຫຼາຍ ແຕ່ໃນດ້ານການປະກອບອາຊີບ

ເຫັນວ່າ: ການຮຽນໃນສາຍວິຊາຊີບ ແລະ ສີມືແຮງງານ ກໍເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງໃຫ້ຜູ້ຮຽນຈົບສາຍສາມັນໄດ້ພິຈາລະນາ ດັ່ງທີ່ນ້ອງ ຕຸ່ນຄຳ ບອກວ່າ: ໃຊ້ເວລາຮຽນບໍ່ດົນ, ບໍ່ຍາກ

ຫຼາຍ, ຄ່າຮຽນບໍ່ແພງŽ ແຕ່ກໍ່ສາມາດນຳເອົາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວ ມາປະກອບອາຊີບສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ.

      ນີ້ກໍ່ແມ່ນແຜນງານໂຄງການໜຶ່ງຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງເຊກອງ ໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແມ່ຍິງມີວິຊາຊີບທີ່ຖາວອນ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີລາຍໄດ້ ກ້າວໄປເຖິງຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ ຄວາມທຸກຍາກ, ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ໂດຍ: ເພັດທອງຄຳ