Print
Category: Home
Hits: 362

ໃນວັນທີ​ 19-22 ກຸມພາ​ 2019 ທ່ານນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ ສສລຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກການໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ​ ແລະ​ ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໃຫ້ແກ່​ ສຍ ຂັ້ນເມືອງ,​ ແຂວງ​ ​ແລະ​ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນແຂວງອັດຕະປື.

103431034410346